Wydanie książki, o której dzisiaj pomówimy, posiadane przez piszącego pochodzi z 1991 roku, obecnie mamy na rynku księgarskim dostępne wydanie szóste z 2014 roku, a pierwszy nakład książki powstał w … 1979! Poświadczyć to może o udanym dziele, a mowa jest o „English in Medicine” autorstwa Joanny Ciecierskiej, Barbary Jenike i Krystyny Tudruj, wydanym przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Dobra merytorycznie i trafiona pozycja to raz, a potrzeba takiej książki w związku z przekształceniami ustrojowymi w Polsce i (chyba nieudaną) transformacją społeczno-polityczną, skutkującą masową emigracją Polaków, w tym absolwentów studiów medycznych, to dwa.

podręcznik akademicki dla medyków, stare wydanie
A takie wydanie mam przed oczami jak piszę te słowa…

 

O ile na to drugie nie mamy w tym miejscu wpływu, to możemy przyjrzeć się „Podręcznikowi dla studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych”. Część pierwsza, English in Anatomy and Phisiology, wprowadza studentów w prosty, sformalizowany opis procesów fizjologicznych oraz struktur anatomicznych. Mamy tu tłumaczenia polsko-angielskie i diagramy, czyli schematy ułatwiające budowanie poprawnych wyrażeń w języku angielskim. Kolejna część o tytule „Essential Medical English” kładzie nacisk na powtarzanie poznanych już zwrotów i konstrukcji gramatycznych wraz ze słownictwem w sytuacjach praktycznych, na jakie napotyka w pracy lekarz, pielęgniarka czy student medycyny. Na końcu podręcznika zawarto słownik angielsko-polski obejmujący około 2700 haseł z zakresu medycyny.

Gramatyka i słownictwo angielskie poparte praktyką

Omówienie anatomii poparto rysunkami (jest ich naprawdę sporo), na których poszczególne części ciała ludzkiego przedzielane są  opisami – zdaniami do uzupełnienia. Każda jednostka lekcyjna , czyli po angielsku Unit, ma dość ustaloną regularną budowę – zaczyna się od czytanki (Reading and comprehension), po której następują ćwiczenia – zadania (match following terms, look and write, ..) ćwiczenia gonią ćwiczenia, w końcu ćwiczenie czyni mistrza. Druga część to między innymi dialogi pisanie korespondencji (wtedy, w 1991 były to listy, z racji braku Internetu, czego nie mogą młodsi sobie nawet  wyobrazić). Sytuacje praktyczne wobec powtórek słownictwa i gramatyki, czyli jak w rasowym podręczniku do nauki języka obcego.

książka angielski w medycynie wydanie 2014

Ostatnia refleksja, możliwe, że podręcznik „English in Medicine” cieszy się popularnością także ze względu na liczne grono studentów-obcokrajowców uczących się U NAS, czyli istniej możliwość korzystania w drugą stronę. Tutaj przydałby się słownik obustronny (bilingwalny, jak to się fachowo określa).

English in Medicine, podręcznik angielskiego dla studentów medycyny